Disclaimer

Stichting Koekeloere besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Stichting Koekeloere aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zouden kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Stichting Koekeloere is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt en behoudt zich het recht voor om iedere link of programma op enig moment te beëindigen.

Het auteursrecht op teksten, afbeeldingen en grafische elementen berust bij de organiserende partijen. Deze mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de organiserende partijen.

De persoonlijke gegevens die u via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor interne registratie. Zij worden niet aan derden verstrekt. 

De Peelvenen Ecotop

Natuur en landschap  in de Peelstreek