De organisaties

Ga naar de website van Nationaal Park de Groote Peel
Ga naar de website van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg
Ga naar de website van Natuurrijk Limburg
Ga naar de website van vogelwerkgroep Nederweert
Ga naar de website van Vogelwerkgroep De Peel
Ga naar de website van IVN Asten-Someren
Ga naar de website van Staatsbosbeheer
Stichting Koekeloere

Nationaal Park De Groote Peel


Nationaal Park De Groote Peel is een weids, waterrijk en stil hoogveengebied dat vooral bekend staat om zijn vele vogelsoorten en bijzondere geschiedenis. Overal in het landschap zijn de ‘littekens’ van de turfwinning in het verleden nog zichtbaar.Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.


Het Natuurhistorisch Genootschap werd in 1910 opgericht en is een provinciale vrijwilligersorganisatie met als kerntaak Natuuronderzoek in de breedste zin van het woord in de provincie Limburg.Natuurrijk Limburg


Natuurrijk Limburg verbindt mensen die geloven dat landbouw en natuur samen veel meer kunnen dan alleen.Vogelwerkgroep Nederweert


Op 30 november 1993 staken enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie.Vogelwerkgroep De Peel/ IVN Asten Someren


IVN-afdeling Asten-Someren bevordert een duurzame samenleving door het laten beleven van natuur, milieu, landschap en leefomgeving.Naast de activiteiten biedt IVN Asten-Someren nog meer. Bijvoorbeeld activiteiten met een thema of voor een aparte doelgroep, cursussen of landschapsonderhoud. Vogelwerkgroep de Peel is onderdeel van IVN Asten-Someren.Staatsbosbeheer


Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Zij ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed van ons land. Zij zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. We brengen natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst. Dat zit in hun natuur.Stichting Koekeloere


Stichting Koekeloere, opgericht in 2007, houdt zich bezig met onderzoek aan flora en fauna in Nederland en heeft Nationaal Park de Meinweg als primair onderzoeksgebied.


DePelen-Ecotop 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door

Foto's 2023: M. Vaes, R.
van de Wouw, J. van de Kerkhof, J. Maes, T. Lenders & B. van Noorden