Het Natuursymposium voor de Peelstreek

Op 28 januari 2023  vond de tweede Peelvenen Ecotop plaats. Een natuursymposium waar veldbiologen, zowel professionals als amateurs, elkaar treffen om de resultaten van hun onderzoeken te tonen aan een groter publiek.

Het thema  van de tweede Ecotop was: " De Peelvenen en de relatie tussen landbouw en natuur". Gedurende het ochtendprogramma was er een gevarieerd aanbod aan presentaties. Aan bod kwamen onder meer Libellen van de Peel, de Gladde slang, Hoogveen in de Peel, maar ook de stand van zaken wat betreft weidevogels. Het middagprogramma vond buiten plaats.  Lees meer 

Noteer vast in uw agenda: 

De Peelvenen Ecotop 2024 vindt plaats op zaterdag 3 februari 2024
 

De Peelvenen-Ecotop 2023 is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Natuurrijk Limburg, Vogelwerkgroep Nederweert, Vogelwerkgroep De Peel/ IVN Asten Someren , Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.

 

De Peelvenen Ecotop

Natuur en landschap  in de Peelstreek