Het Natuursymposium voor de Peelstreek

De Peelvenen Ecotop 2024

Op zaterdag 3 februari 2024 vond de derde Peelvenen Ecotop plaats.  De Peelvenen Ecotop is een provincie overschrijdend symposium over natuur en landschap in de peelregio. Het thema van De Peelvenen Ecotop 2024 was: Klimaatuitdagingen in de natuurLees meer.......

Kraanvogel. Foto M. Vaes SBB

De Peelvenen-Ecotop 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door

Nationaal Park De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is een weids, waterrijk en stil hoogveengebied dat vooral bekend staat om zijn vele vogelsoorten en bijzondere geschiedenis. Overal in het landschap zijn de ‘littekens’ van de turfwinning in het verleden nog zichtbaar.Het Nationaal Park De Groote Peel is een hoogveengebied van allure en aangewezen als Natura 2000 gebied. Door de bijzondere natuurwaarden die in en aan de rand van de Groote Peel aanwezig zijn, is het gebied een belangrijk broed-, leef- en rustgebied voor onder andere bijzondere vogelsoorten, waarbij ook de omstandigheden in het aangrenzende cultuurland van belang zijn.

De Peelvenen-Ecotop is een symposium waar Brabantse en Limburgse veldbiologen, zowel professionals als amateurs, elkaar treffen om de resultaten van hun onderzoeken te tonen aan een groter publiek. Met in de afgelopen twee jaar meer dan 100 deelnemers, is De Peelvenen-Ecotop, net als de Meinweg-Ecotop, goed op weg een begrip te worden. De Peelvenen-Ecotop is een initiatief van het Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel in samenwerking met het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Natuurrijk Limburg, Vogelwerkgroep Nederweert, Vogelwerkgroep De Peel/ IVN Asten Someren , Staatsbosbeheer en Stichting Koekeloere.

Kolganzen. Foto M.Vaes SBB

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Het Natuurhistorisch Genootschap werd in 1910 opgericht en is een provinciale vrijwilligersorganisatie met als kerntaak Natuuronderzoek in de breedste zin van het woord in de provincie Limburg.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Zij ontwikkelen en beschermen het groene erfgoed van ons land. Zij zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving. We brengen natuur dichter bij de mensen, nu en in de toekomst. Dat zit in hun natuur.

Vogelwerkgroep De Peel/ IVN Asten Someren

IVN-afdeling Asten-Someren bevordert een duurzame samenleving door het laten beleven van natuur, milieu, landschap en leefomgeving.Naast de activiteiten biedt IVN Asten-Someren nog meer. Bijvoorbeeld activiteiten met een thema of voor een aparte doelgroep, cursussen of landschapsonderhoud. Vogelwerkgroep de Peel is onderdeel van IVN Asten-Someren.

Natuurrijk Limburg

Natuurrijk Limburg verbindt mensen die geloven dat landbouw en natuur samen veel meer kunnen dan alleen.

Vogelwerkgroep Nederweert

Op 30 november 1993 staken enkele actieve 'vogelaars' de koppen bij elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. De vereniging heeft de bescherming van vogels in hun natuurlijke omgeving ten doel. Zij tracht dit te bereiken door onderzoek, archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming, voorlichting en educatie.

Stichting Koekeloere

Stichting Koekeloere, opgericht in 2007, houdt zich bezig met onderzoek aan flora en fauna in Nederland en heeft Nationaal Park de Meinweg als primair onderzoeksgebied.

Contactformulier


Gebruik het onderstaande contactformulier voor al uw vragen of verzoeken.


Dit formulier niet gebruiken voor aanmelden Peelvenen 2024


We horen graag van u.