De Peelvenen-Ecotop archief

De Peelvenen Ecotop 2023

Op zaterdag 28 januari 2023 vond in de Dorpsherberg te Ospel de tweede ‘Peelvenen Ecotop’ plaats. De eerste editie van dit Provincie overstijgend Symposium over natuur en landschap in de Peelstreek was in 2019.  Het thema van De Peelvenen Ecotop 2023 was: “De Peelvenen en de relatie tussen landbouw en natuur”. Lees meer

De Pelen Ecotop 2019

Op zaterdag 26 oktober 2019 vond in de dorpsherberg te Ospel de eerste DePelen-Ecotop plaats. Op dit eerste provincie overschrijdende symposium over natuur en landschap in de Peelstreek waren 135 deelnemers aanwezig.  In deze eerste editie stonden de vogels centraal met als thema “Het belang van het aangrenzend agrarisch landschap voor vogels uit de Peelgebieden”. Lees meer.....